Adviseurs in overvloed, maar wie is het beste en wie past bij mij? En hoe moet ik hem of haar kiezen? Onderstaand een  aantal handvatten on de juiste keuze te kunnen maken.

Natuurlijk is het zo dat een aantal mensen geen eigen keuze maken. Ze krijgen via mond tot mond reclame een adviseur aangereikt en geven deze adviseur zonder er verder bij na te denken hun vertrouwen. Het mag duidelijk zijn dat dit lang niet altijd tot het gewenste resultaat leidt. Wees actief en maak eigen keuzes.

Gelukkig kiest een groot deel van de mensen wel hun eigen adviseur. Een aantal belangrijke aspecten die hierbij spelen sommen we hieronder voor je op. Het maakt hierbij eigenlijk niet zoveel uit welk soort adviseur u zoekt.

Vertrouwen

Mensen vinden bij het geven van een adviesopdracht het meest belangrijk dat zij hun adviseur kunnen vertrouwen. Ze willen het vertrouwen hebben dat hun adviseur zijn vak verstaat, dat hij als persoon betrouwbaar is en dat hij bereid en in staat is om een (vertrouwens)relatie op te bouwen.

Mijn adviseur moet zijn vak verstaan

Het gaat hierbij om aantoonbare kennis en ervaring. Een accountant of financieel adviseur die tot nog toe nooit in de financiële branche heeft gewerkt of een financiële opleiding heeft gevolgd maar altijd auto’s heeft verkocht, zal niet snel het vertrouwen krijgen van iemand die een financieel plan nodig heeft.

Tip: Om vakmanschap te kunnen beoordelen zijn referenties, gepubliceerde artikelen, webinars e.d. van grote toegevoegde waarde.

Mijn adviseur moet betrouwbaar zijn

Een adviseur met een dubbele agenda is niet betrouwbaar. Een adviseur die een product moet verkopen zal op het gebied van betrouwbaarheid al snel op een hellend vlak terecht komen. Oprechtheid, eerlijkheid, onafhankelijkheid en rechtvaardigheid zijn aspecten die hierbij van doorslaggevend belang zijn.

Adviseurs en advieskantoren die hun visie en kernwaarden op papier zetten en die feitelijk kunnen aantonen dat zij hier naar handelen, winnen aan betrouwbaarheid. Adviseurs die aantoonbaar beschikbaar en betrokken zijn, zullen hun betrouwbaarheid verder zien groeien. Selecteer die adviseurs en advieskantoren die dit ook daadwerkelijk doen.

Mijn adviseur weet een vertrouwensrelatie op te bouwen

Oprechte interesse en nieuwsgierigheid in mijn persoon en bedrijf, mij niet steeds veroordelen en het altijd maar beter weten, luisteren en mij de ruimte geven mijn verhaal te vertellen, zorgen voor de noodzakelijke gelijkwaardigheid die een vertrouwensrelatie vruchtbaar maakt. Het zijn dingen die veel van de sociale vaardigheden van de adviseur eisen. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie heeft natuurlijk tijd nodig.

Tip: Bespreek vooraf een aantal situaties waarin een vertrouwensrelatie op de proef zou kunnen worden gesteld en vraag hoe de adviseur of het advieskantoor hiermee om zou gaan. Beoordeel of het onbespreekbare bespreekbaar is en vraag wat de adviseur van jou, als klant, verwacht.

Samenwerken

Het is zelden zo dat een adviseur alles alleen geregeld krijgt. Bij de uitvoering van een opdracht zijn meestal andere partijen betrokken, kennis zal gedeeld moeten worden en adviezen zullen geïmplementeerd dienen te worden.

Samenwerken met andere partijen

Een voorbeeld: Een hypotheekadviseur zal niet alleen de beste hypotheek moeten adviseren maar ook moeten samenwerken met de klant, hypotheekverstrekker, makelaar, notaris, taxateur, verzekeringsagent en wellicht nog andere partijen. Adviseurs en advieskantoren die voor grote of kleine bedrijven werken, zullen zowel binnen de interne als de externe organisatie van de opdrachtgever hun weg moeten vinden om op basis van de noodzakelijke draagkracht resultaten te kunnen boeken.

Samenwerking door kennis te delen

In een wereld die veel transparanter is geworden en die overspoeld wordt met allerlei schandalen in eender welke branche dan ook zal een adviseur tijd en energie moeten stoppen in het delen van kennis en ervaring om zijn adviezen voor alle stakeholders helder en begrijpelijk te maken. Adviseurs en advieskantoren die niet bereid zijn om kennis en ervaring te delen zullen nooit in staat zijn hun klant op eigen benen te laten staan.

Samenwerking door de handen uit de mouwen te steken

Enkel het analyseren en adviseren van een probleem is voor de meeste klanten niet voldoende. Door de oplossing te implementeren of hierbij ondersteuning te bieden, worden klanten pas echt geholpen. Alleen adviseurs die bereid zijn zichzelf volledig overbodig te maken, dragen bij aan een solide fundament waar de klant zijn toekomst op kan bouwen.

Tip: Vraag jouw toekomstige adviseur om een aantal concrete situaties te noemen waarin hij kan laten zien hoe hij tot een specifieke oplossing is gekomen en hoe hij deze oplossing heeft geïmplementeerd.

Ga in gesprek

Veel problemen zijn online op te lossen, maar lang niet alle. Online kun je veel informatie inwinnen en voor een belangrijk gedeelte beoordelen of een adviseur of advieskantoor de juiste expertise heeft. Maar om te beoordelen of een adviseur of advieskantoor de juiste match is, is meer nodig. Ga in gesprek om te beoordelen of er wederzijds vertrouwen is en of een toekomstige samenwerking mogelijk is.

Recommended Posts