Banken, vermogensbeheerders, accountants, financieel adviseurs; veel klanten kiezen steeds weer voor de grootste aanbieders. Ze zijn zo groot dat het niet fout kan gaan en ze zullen me wel het juiste advies geven. Maar is dit wel waar? En waar moet je op letten? Hoe moet ik mijn adviseur kiezen?

De kudde
Als een kudde schapen loopt iedereen achter elkaar aan. Als mijn buurman zijn spaargeld bij bank A op de rekening zet dan zal het wel goed zijn. Mocht die bank mij onverhoopt een verkeerd advies geven dan hebben wel zoveel vermogen dat ze me de schade wel terug zullen betalen. Zonder veel onderzoek kiezen klanten voor de grootste aanbieder en brengen daar met nog minder onderzoek hun hele hebben en houden onder. Is dit de goede weg? Nee, natuurlijk niet.

Heb ik wel een adviseur nodig?
Natuurlijk, de alleskunner heeft geen advies en adviseur nodig. Maar de alleskunners zijn in de minderheid. Zwart-wit gesteld; degene die zelf niet tegelijkertijd accountant, advocaat, notaris, verzekeraar en bank is en daar niet jarenlang voor heeft gestudeerd, heeft wel een adviseur nodig. Zowel particuliere als bedrijfsmatige zaken zijn zo complex en hebben zoveel fiscale, juridische en financiële aspecten dat je een professional moet zijn om de juiste keuzes te kunnen maken.

Groot?
Grote aanbieders van financiële producten en adviesdiensten geven de indruk dat ze te groot zijn om te kunnen falen. Veel mensen denken al snel; ze zullen het wel goed doen want niet voor niets kiezen zoveel klanten voor hen. Maar hoe komt dat? Veel klanten zijn al van kinds af aan klant bij een bepaalde instelling. Het klantzijn gaat over van vader op zoon en van moeder op dochter. Ondernemers horen op recepties en feestjes waar ze hun fiscale , financiële en juridische adviezen moeten halen. Gemakzucht is troef.

Of klein?
Maar de kleiner advieskantoren en bemiddelaars in verzekeringen en financiële producten dan? Zij vechten tegen het marketinggeweld van de grote partijen. Zij kiezen ervoor om heel dicht bij de klant te staan, ze zijn meestal onafhankelijk en hun personeel hopt niet zo maar van de ene naar de andere job. Hun bedrijfsvoering is zo ingericht dat hun klant daadwerkelijk centraal staat en dat hun dienstverlening niet zoveel mogelijk via het internet verloopt.

Een verkeerd advies
In welke tak van de adviessport dan ook, zowel de grote als de kleine spelers dienen zich aan strikte regels te houden. De vele schandalen uit het verleden hebben hiervoor gezorgd. Zo moeten alle advieskantoren zich hebben verzekerd tegen het geven van verkeerde adviezen en zijn er binnen de verschillende adviestakken colleges waar je klachten kunt aanbrengen.

Continuïteit
Klanten zijn er niet bij gebaat als een advieskantoor stopt te bestaan of als ze iedere keer maar weer een andere adviseur krijgen waarmee ze een relatie moeten zien op te bouwen. Een volledige inventarisatie op dit vlak is zeker aan te raden.

Onafhankelijk en objectief
Kan de adviseur in alle vrijheid adviseren? Of is hij gebonden aan interne beleidsregels of voorkeursproducten? Is bijvoorbeeld een adviseur die een beleggingsportefeuille voor een (groot) deel moet inrichten met eigen producten van de aanbieder onafhankelijk? En objectief? En welke gevolgen heeft dat voor het advies aan zijn klant? Dit zijn vragen die een klant met de adviseur moet bespreken en daar zijn conclusies uit trekken en zijn prioriteiten in stellen.

En nu
Kleinere advieskantoren en bemiddelaars hebben vaak kenmerken die goed aansluiten bij het belang van klanten. Toch krijgen ze niet altijd de kans zich te presenteren omdat klanten bekend zijn met de grote namen en gewend zijn daar klant te zijn. Ga ook eens in gesprek met een kleinere aanbieder, vergelijken kan nooit kwaad.

Recommended Posts