Content marketing is de verantwoordelijkheid van de gehele organisatie. Het is daarom niet alleen voor jezelf maar ook voor je collega’s nuttig om de kernpunten uit je content marketing strategie op een eenvoudige manier samen te vatten. Zo weet iedereen wat hen op het gebied van content creatie te doen staat.

Het sjabloon

Het samenvatten van de kernpunten uit je content marketing strategie in een sjabloon heeft tot doel op ieder moment aan de stakeholders duidelijkheid te geven wat in de content marketing strategie centraal staat. De punten die er in ieder geval in moeten staan, zijn:

  • Welke doelstellingen streef je na?
  • Voor wie maak je de content?
  • Welke klantvragen probeer je te beantwoorden?

Een voorbeeld van een sjabloon

Met de content die we creëren, streven we naar een grotere naamsbekendheid. Complete en begrijpelijke content geven fiscaal advieskantoren een betrouwbaar gevoel waardoor zij in staat zijn aandachtspunten bij hun klanten te signaleren.

Nadat alle stakeholders een dergelijk sjabloon hebben ingevuld, kun je alle ideeën samenvatten in één strategiesamenvatting. Indien alle stakeholders hiermee akkoord zijn, kun je de strategiesamenvatting binnen de organisatie verspreiden.

Wat kost me dat?

Zoals te verwachten, is het antwoord op deze vraag niet eenduidig. Content marketing hoeft niet duur te zijn. We leven in de unieke tijd dat ook een kleine organisatie met een klein budget grootse resultaten kan boeken. Hoe beter je jouw doelgroep kent, hoe specifieker je de doelstellingen weet te omschrijven en hoe helderder de klantvraag is, des te gerichter je content marketing kunt inzetten waardoor de ROI alsmaar groter wordt.

Toch speelt geld wel degelijk een rol. Een goed uitgekiende content marketing strategie maakt je inspanningen veel kansrijker maar het van het budget voor de uitvoering daarvan zal je ROI extra vergroten.

Extra investeren in het content marketing budget betekent niet alleen extra tijd investeren in de creatie van content maar ook het investeren in adverteren op zoekmachines en social media maar ook het investeren in content creatie op serieuze digitale platformen.

Begin gewoon

In iedere organisatie zijn meerdere stakeholders die ieder voor zich een eigen mening hebben over content marketing. Met of zonder kennis van zaken en feiten en fabels, geven ze hun mening of gewoon een go of no go. Wil je anderen overtuigen van jouw content marketing strategie, start aan het voortraject en overtuig met je resultaten.

Recommended Posts